لوله مانیسمان رده 40

1394/06/03 بدون نظر لوله مانیسمان

لوله مانیسمان بدون درز چیست؟

لوله بدون درز مانیسمان لوله های است که بدون استفاده از جوش تولید می شود و رد فرآیند تولید لوله از ورق استفغاده نمی شود و در عوض از تکنولوژی جدیدی استفاده می شود که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت . لوله بدون درز مانیسمان آیده آل یک لوله فلزی جامد با هر دو طرف می  توانند به یک لوله دیگر متصل شوند .روش اتصال لول

برچسب ها